Basprogram

Vid varje besök har du som förälder möjlighet att ta upp dina frågor, funderingar och tankar. Vi väger, mäter längd och mäter huvudomfång vid varje besök

 

 

0-14 dagar

 

Inskrivning med hembesök eller besök på BVC

2-4 veckor

 

 

Ni träffar er BVC sköterska. Längd, vikt och barnets allmäntillstånd undersöks varje vecka. Vid 4-5 veckors ålder teambesök med läkare.

 

5-7 veckor

 

 

 

Utvecklingsbedömning. Vid 6v ålder erbjuds första dosen vaccin mot rotavirus.

 

2 månader

 

 

Mamma erbjuds ett ”mammasamtal” där vi pratar om hur mamma mår och hur hon upplevt den första tiden.Inbjudan och information om pappa/partnersamtal.

 

3 månader

 

 

 

Ditt barn erbjuds den första vaccinationen mot difteri, stelkramp kikhosta, polio och HIB (haemophilus influenzae, typ B),vaccination mot pneumokocker och andra dosen vaccin mot rotavirus.

 

4 månader

 

Vikt och längd. Information om introduktion av mat.

 

5 månader

 

 

Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB och pneumokocker.

 

6 månader

 

Läkarbesök

 

8 månader

 

Utveckling, längd, vikt och barnsäkerhet. Hembesök erbjuds.

 

10 månader

 

Tillväxtkontroll

 

1 år

 

 

Teambesök med läkare. Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB och pneumokocker.

 

18 månader

 

 

Läkarbesök. Ditt barn erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

2½-3år

 

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling och föräldrasamtal. Uppföljade teambesök hos läkare vid 3 års ålder erbjuds.

 

4 år

 

 

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling, syn, hörsel, tal, kost, sömn och föräldrasamtal.

 

5-5½+år

 

 

 

Besök hos BVC sköterskan. Vi gör en genomgång inför skolstarten. Den fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio erbjuds. Vid behov gör vi en utvecklingsbedömning.