BVC

Vi följer Basprogrammet och allt enligt basprogrammet är kostnadsfritt.

På BVC Lillefot träffar ni distriktssköterskor med lång erfarenhet av barn. Vid läkarbesöken har vi en läkare med lång erfarenhet av barnhälsovård. Vi arbetar med förebyggande barnhälsovård och följer Region Skånes barnhälsovårdsprogram. Allt enligt detta program är kostnadsfritt.Vi samarbetar bland annat med logoped, barnläkare och barnhälsovårdspsykolog.

Ju mindre du har att oroa dig för, desto lättare är det att vara förälder. Det är viktigt att ni och ert barn känner er trygga i kontakten med BVC. Ni får ordentligt med tid för samtal och undersökningar.

Distriktsköterskan väger, mäter, gör utvecklingsbedömningar och ger vaccinationer. Hon samtalar kring amning, mat, sömn, barnets utveckling, hälsa och stödjer er i föräldrarollen. Läkaren kontrollerar hur ert barn utvecklas, undersöker höfter, kontrollerar reflexer, ögon, lyssnar på hjärta och lungor.