Föräldragrupp

Föräldragruppen börjar träffas redan i slutet av graviditeten hos mödravården och fortsätter sedan i barnhälsovården under barnets första år. Bland föräldrar finns det alltid många frågor kring ert barns hälsa och utveckling. Föräldragrupperna ger kontakter med andra föräldrar vilket kan vara ett utmärkt stöd i föräldraskapet. Vi är utbildade instruktörer i spädbarnsmassage och erbjuder det i föräldragruppen. Annat som vi brukar ta upp är introduktion av mat, infektioner, förebyggande barnolycksfall, och andra behov som gruppen har. Som förälder har du själv möjlighet att påverka vad vi ska prata om i gruppen. Vi tar upp det som känns angeläget för er.

 

Bland föräldrar dyker det alltid upp många frågor kring ditt barns hälsa och utveckling. De vanligaste frågorna som nyblivna föräldrar brukar vilja diskutera är:

 

  • Barnets behov och utveckling i olika åldrar
  • Föräldrarollen och relationer
  • Förebyggande barnolycksfall
  • Mat och sömn