Lillefot AB

Barnavårdcentral Lillefot AB bildades 2009 och är en privat barnavårdscentral. Lillefot AB har från och med 091201 ett avtal med Region Skåne, inom hälsovalet, att bedriva barnhälsovård. Vi är ackrediterade det vill säga godkända att bedriva barnhälsovård enligt barnhälsovårdsprogammet och enligt socialstyrelsens riktlinjer. Region Skåne följer regelbundet upp verksamheten.