Listning

För att ert barn skall gå BVC Lillefot måste du göra ett aktivt val genom att fylla i blankett för val av BVC. Du kan göra ditt val redan innan barnet är fött hos mödravården, där du får valblankett. De lämnar sedan blanketten till den BVC som ni valt för ert barn. Ni kan också hämta blanketten hos oss eller på 1177 e-tjänster. Du lämnar sedan blanketten till oss eller skickar den med post (adress under kontakt) så registrerar vi ditt barn hos oss. Inom Hälsoval Skåne ska man göra två val för sitt barn (0-6år), val av barnavårdcentral och av hälsoenhet/vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Alla är välkomna att lista sig hos oss oavsett var ditt barn har gått tidigare. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller att skicka ett e-mail.

 

Om du inte gör något aktivt val av BVC så listas ditt barn på den BVC som ligger fågelvägen närmast där du bor.

Alla är välkomna att lista sig hos oss oavsett var ditt barn har gått tidigare. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller maila till oss.