Lillefot AB

Barnavårdcentral Lillefot AB startades år 2009 och är en privat barnavårdscentral.

Lillefot AB har från och med 1 december 2009 ett avtal med Region Skåne att bedriva barnhälsovård inom hälsovalet. Vi är ackrediterade att bedriva barnhälsovård enligt barnhälsovårdsprogammet och enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Region Skåne följer regelbundet upp verksamheten.

Barnavårdcentralen Lillefot AB – Storgatan 2, våning 3, 243 30 Höör

Telefontid: Mån-fre 8.00-8.30 tfn 0413-231 97