Basprogram

Vid varje besök har du som förälder möjlighet att ta upp dina frågor, funderingar och tankar. Vi väger barnet, mäter längd och mäter huvudomfång vid varje besök.

0-14 dagar Inskrivning med hembesök eller besök på BVC.

2-4 veckor Utvecklingsbedömning, längd, vikt och barnets allmäntillstånd undersöks varje vecka. Vid 4-5 veckors ålder teambesök med läkare.

5-7 veckor Utvecklingsbedömning. Vid 6 veckors ålder erbjuds första dosen vaccin mot rotavirus. 

2 månader Utvecklingsbedömning.
Mamma erbjuds ett ”mammasamtal” där vi pratar om hur mamma mår och hur hon upplevt den första tiden.
Inbjudan och information om pappa/partnersamtal. 

3 månader Utvecklingsbedömning. Ditt barn erbjuds den första vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B och HIB samt vaccination mot pneumokocker och andra dosen vaccin mot rotavirus. 

4 månader Utvecklingsbedömning, vikt och längd. Information om introduktion av mat. Samtal för pappa eller icke födande partner erbjuds.

5 månader Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B, HIB och pneumokocker samt dos 3 av rotavirus. Utvecklingsbedömning.

6 månader Läkarbesök och utvecklingsbedömning.

8 månader Utvecklingsbedömning, längd, vikt och barnsäkerhet. Hembesök erbjuds. 

10 månader Tillväxtkontroll och utvecklingsbedömning.

1 år Teambesök med läkare. Utvecklingsbedömning. Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B, HIB och pneumokocker.

1,1 år (18 mån) Utvecklingsbedömning. Ditt barn erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

2,5 år Utvecklingsbedömning, språkutveckling och föräldrasamtal.

3 år Utvecklingsbedömning och uppföljande teambesök hos läkare erbjuds.

4 år Utvecklingsbedömning, språkutveckling, syn, hörsel, tal, kost, sömn och föräldrasamtal. 

5-5,5 år  Vi gör en genomgång inför skolstarten. Utvecklingsbedömning. Den fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio erbjuds.

Barnavårdcentralen Lillefot AB – Storgatan 2, våning 3, 243 30 Höör

Telefontid: Mån-fre 8.00-8.30 tfn 0413-231 97