BVC

Vi följer barnhälsovårdens Basprogram. Allt enligt Basprogrammet är kostnadsfritt.

På BVC Lillefot träffar ni BVC-sköterskor med lång erfarenhet av barn. Vi har en barnläkare kopplad till oss, vilken ni träffar vid de planerade läkarbesöken.

Vi arbetar med förebyggande barnhälsovård och följer Region Skånes barnhälsovårdsprogram. Vi samarbetar med relevanta instanser så som exempelvis logoped, tandläkarvård och barnhälsovårdspsykolog.

Barnavårdcentralen Lillefot AB – Storgatan 2, våning 3, 243 30 Höör

Telefontid: Mån-fre 8.00-8.30 tfn 0413-231 97